1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนตุลาคม สำราจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม สำราจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

          สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เที่ยวสนุกและได้เรียนรู้วีถีของชุมชน ดิฉัน นางสาวภัทราภรณ์ ขุนศิริ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน จุดเช็คอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงสำรวจมี 3 แห่ง ดังนี้

          1. เตาเผานายเจียน เป็นแหล่งเตาเผาโบราณเตาหนึ่งของอุตสาหกรรมโบราณ ผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอม ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษ 15 – 18 ที่สำรวจพบในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด รูปแบบของเตาเผานายเจียน เป็นเตาเผาประทุนประเภทระบายความร้อนในแนวนอนหรือแนวเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติ ขนาดประมาณ 12 เมตร กว้าง 3 เมตร ภาชนะที่ผลิตส่วนใหญ่ของเตาเผานายเจียน มีขนาดเล็กทั้งแบบเคลือบสีเขียวอ่อนและสีน้ำตาล เช่น กระปุก ตลับ โถ และชาม เป็นต้น

 

          ร้านค้าใกล้เคียงเตาเผานายเจียนที่สามารถแวะใช้บริการได้คือร้านตาลากาแฟ เป็นร้านขายน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ น้ำผลไม้ ขนมต่างๆ ก็มีครบครัน เนื่องจากอากาศร้อนหลังจากแวะสถานที่ท่องเที่ยวเตาเผานายเจียนแล้วก็เหมาะที่จะแวะร้านตาลากาแฟเพื่อหาเครื่องดื่มดับกระหาย

          2. เตาสวาย เป็นแหล่งเตาเผาโบราณที่ผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอม รูปแบบของเตาสวาย เป็นเตาเผาประทุนประเภทระบายความร้อนในแนวนอนหรือแนวเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติเช่นเดียวกับเตานายเจียน แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ขนาดเตายาวประมาณ 13 เมตร กว้าง 5 เมตร ภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งแบบเคลือบสีนำตาลดำ เช่น ไห คนโท และโอ่ง เป็นต้น

 

          3. ศาลหลวงปู่ซาน เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลโนนเจริญ ถ้าพูดถึงเรื่องการบนบานศาลกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเรียน การงาน โชคลาภ เป็นต้น สิ่งไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็จะมาขอพร  อธิฐานกับศาลหลวงปู่ซาน ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนในหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู