นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย ประเภทนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ID11 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลดงอีจาน

การลงปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม เนื่องจากโรคที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง พวกเราชาวU2T จึงได้เข้าไปสอบถามประชาชนตำบลดงอีจานว่าประสบปัญหาละบ้างและช่วยเหลือคนในตำบลและจากเดือนที่แล้ว การลงพื้นที่ครั้งก่อนหน้านี้ทำให้เราได้เหห็นถึงร้านค้าที่ต้องพัฒนายอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านี้จึงได้มีการมอบชั้นวางกล้วยเพื่อให้ร้านชั้นของวางได้ง่ายและดึงดูดลูกค้าและอีกอย่างทางร้านยังมีการส่งกล้วยทางออนไลน์โดยมีการจัดส่งทางเอกชนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การจัดทำหน้าร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าและการขายทางออนไลน์

พวกเราจึงได้ทำการมอบชั้นวางและประกอบให้ทางร้านได้ใช้และสะดวกมากยิ่งขึ้น

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู