ชื่อบทความ : ร่วมด้วยช่วยกันเติมเเต่งบ้านให้น่ามอง
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาวปวริศา กอมประโคน


……..ดิฉันนางสาวปวริศา กอมประโคน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตําบลประจําตําบล เเสลงโทน พร้อมด้วยคณะทีมงานได้รับมอบหมายให้ดําเนินการลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองบอน ตําบลเเสลงโทน  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองให้กับบ้านเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน    5 หลัง โดยในการจัดกิจกรรมได้มีการจัดระเบียบเเละทําความสะอาดหน้าบ้านรวมไปถึงการตกเเต่งหน้าบ้านด้วยการปลูกดอกไม้ต่างๆ ซึ่งทําให้บ้านดูสวยงามหน้ามอง อีกทั้งยังได้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษซึ่งนอกจากจะดูสวยงามน่ามองเเล้วยังสามารถนําไปใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัยไร้สารเคมี นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้จัดทําป้ายบ้านเลขที่เเละมอบให้กับบ้านเรือนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย


ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู