ข้าพเจ้า นางสาวปิยดา รักพร้า เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทประชาชน 

ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือน ตุลาคม ใน เพื่อกระตุ้นยอดขายในเพจ ของดีของเด็ด ตำบลดงอีจาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการวางแผนจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน อยากเชิญชวนชาว U2T มาชิมของอร่อยตำบลดงอีจานนะคะ

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู