ข้าพเจ้า นางสาวประกายเพชร ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาท ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินเพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ นวัตวิถีและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ อันได้แก่ ปราสาทตาเจีย/ปราสาททอง ช่องโอบก ลานหินตัด ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับปราสาทตาเจีย/ปราสาททอง เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โบราณสถานปราสาทตาเจีย/ปราสาททอง เป็นโบราณสถานในแบบอิทธิพลศิลปะขอม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 หรือประมาณ 1600 – 1700 ปี ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 – 7 ต่อมาคือ ช่องโอบก ช่องโอบกนั้นตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์มากมีลำธารไหลตลอดปี แต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว เนื่องจากอาจจะได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิด เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างคนไทยและคนกัมพูชา และลานหินตัด – อุทยานแห่งชาติตาพระยา ลานหินตัดเป็นลักษณะธรรมชาติที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนสนใจไปเที่ยวชมมาก สามารถเดินทางโดยกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะลุเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงจุดตรวจ ตชด.01 เลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรัง แล้วขึ้นเขาประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณจุดชมลานหินตัดมีลักษณะเป็นลานหินกว้างบนยอดเขา และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ทั้ง 3 สถานที่ที่กล่าวมา ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเชิงวัฒนธรรม และมีความสำคัญอย่างยิ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ พวกเรา U2T ก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะๆนะคะ

อื่นๆ

เมนู