ข้าพเจ้านางเรียม นวลคะนึงได้รับผิดชอบ หมู่7 บ้านโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการเก็บข้อมูลการทำ sroi ของตำบลตะโกตาพิ พบว่าการทำโครงการของทีมงานในครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้แก่ประชาชนรวมถึงคนในครอบครัว ทั้งด้านการสอนและการสร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยมีการใช้ต้นทุนน้อย แต่สามารถใช้งานได้ระยะยาว และยังสามารถนำมาเป็นสินค้าตำบลได้อีกด้วย ดั้งนั้นการทำงานจึงง่ายขึ้น

จากการสอบถามข้อมูลและเก็บข้อมูลในตำบล ทราบว่าชาวบ้านมีการเผาถ่านใช้ในครัวเรือน แต่เป็นถ่านที่มีควัน และไฟประทุ ทีมงานจึงมีการจัดการอบรม และสอนเกี่ยวกับการผลิตเตาเผาถ่านแบบไร้ควัน และวิธีการแนะนำการสร้างรายได้จากการเผาถ่านโดยวิธีนี้ และสอนการทำบรรจุภัฑณ์ให้แก่ประชาชน เพื่อต่อยอดในการนำไปทำเป็นสินค้าชุมชนอีกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู