โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือ1ตำบล1มหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศณษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000คน และมีหมลัยที่เข้าร่วมกับภาครัฐและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัฒกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลโดยผ่านการจ้างงานนิตินักศึกษา บัณฑิตจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ และในเดือนนี้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโนนเจริญและมีการทำวิดีโอเพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในโนนเจริญเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนและในตำบลโนนเจริญ

 

 

อื่นๆ

เมนู