ข้าพเจ้านางโสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่าน ข้าพเจ้าได้ทำบทความเรื่องน้ำส้มควันไม้ ของนายวินัย สาแก้ว ที่อยู่ 24 หมู่ 8 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่ามีความน่าสนใจจึงมาเพิ่มบทความเกี่ยวกับวิธีการใช้ ประโยชน์ และคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำส้มควันไม้กันค่ะ

วิธีการใช้

  1. น้ำส้มควันไม้ สามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยใช้ 2-3 ครั้งหรือทุก 15 หรือ 20 วัน ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเติบโต จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยวนั้น สารอนินทรีย์ใน น้ำส้มควันไม้จะช่วยเร่งการหมักในตัวของกรดอะมิโนและน้ำตาล ซึ่งจะเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมของผลไม้
  2. ในกรณีของผัก การฉีดน้ำส้มควันไม้ก่อนการเก็บเกี่ยว จะช่วยให้ผักมีคุณภาพและรสชาติดีขึ้น รวมทั้งชะลอการเที่ยวเฉา สำหรับผักใบ ใช้ 1 ครั้ง 2 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว
  3. กรณีผลไม้ และผักใบ ที่ใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว ควรใช้น้ำส้มควันไม้ 2 หรือ 3 ครั้ง ทุกๆ 15-20 วัน เริ่มจากช่วงต้นของการเก็บเกี่ยว
  4. สำหรับไม้ผล เมื่อผลไม้โตเต็มที่และเริ่มสุก เช่น ส้มจีน เมื่อสีเริ่มเปลี่ยน ควรใช้น้ำส้มควันไม้ 1 ถึง 2 ครั้ง ทุกๆ 20 วัน จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว น้ำส้มควันไม้สามารถใช้ร่วมกับกระเทียม เพื่อป้องกันแมลงและการติดเชื้อราได้
  5. การเก็บรักษาน้ำส้มควันไม้ต้องทิ้งช่วงและมีการทำให้น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ก่อน นำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 3 เดือน โดยต้องเก็บในที่เย็นร่มหรือเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงและไม่มี สิ่งรบกวน หากเก็บไว้ที่โล่งแจ้งน้ำส้มควันไม้จะทำปฏิกิริยากับอากาศและรังสีอุลตร้าไวโอเลตใน แสงอาทิตย์กลายเป็นน้ำมันดิบซึ่งในน้ำมันดิบก็มีสารก่อมะเร็งด้วย

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้

  1. ด้านเกษตร (ควรใช้ติดต่อกันประมาณ 1 เดือนจึงจะเห็นผล เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ไม่ใช่สารเคมีจึงไม่เห็นผลทันที)

  1. ด้านปศุสัตว์ (หมายเหตุ: หากใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นกว่า 10 ควรสวมถุงมือหรือระมัดระวังในการใช้)

คำแนะนำ

ในการใช้ครั้งที่ 1 -2 ควรผสมกับสารเคมีที่ใช้อยู่เดิมในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งผสมน้ำนำใส่ เครื่องพ่นยา แล้วทำการฉีดพ่น ส่วนในการใช้ครั้งถัดไปจึงเปลี่ยนมาใช้เฉพาะน้ำส้มควันไม้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

อื่นๆ

เมนู