ดิฉันนางสาวสุชาดา ป้อมหิน ประเภทนักศึกษา ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์หลักสูตรID08 (2 )โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                       การปฏิบัติงานเดือนตุลาคมดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูล U2T SROI และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนเจริญระหว่าง วันที่10ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยดิฉันได้มีการนัดวันกับสมาชิกเพื่อประชุมงานกับสมาชิกที่ทำงานร่วมกันและได้กรอกข้อมูลU2T SROI ที่ตึก18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    

วันที่14ตุลาคม พ.ศ.2564 สมาชิกตำบลโนนเจริญได้ออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในพื้นที่และได้ทำเส้นทางแนะนำการท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดเช็คอินแนะนำสำหรับคนที่ต้องการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโนนเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง              โดยมีสถานที่แนะจุดเช็คอินทั้งหมด 3 สถานที่ ได้แก่   1. เตานายเจียน   2. เตาสวาย   3. ศาลปู่ซาน

เตาสวาย ที่ตั้งตั้งอยู่อำเภอบ้านกรวดโดยเป็นแหล่งโบราณที่มีความสำคัญเพราะเป็นบริเวณที่มีการขุดค้นพบกับถ้วยชามตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ถึง 19 ซึ่งเป็นยุคที่ขอมเรื่องอำนาจในบริเวณนี้โดยเป็นแหล่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาซึ่งในสมัยนั้นนับเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อย่างมากเพื่อป้อนให้กับเมืองต่างๆในบริเวณใกล้เคียงทำให้ย่านนี้เต็มไปด้วยแหล่งโบราณคดีมากมายทีเดียวจึงมีการขุดค้นเพื่อมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

     

ศาลหลวงปู่ซาน เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่นับถือของชาวโนนเจริญ ลักษณะว่าหลวงปู่ซานมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำ ต่อมาชาวบ้านจึงทำรูปเหมือนหลวงปู่ซาน และตั้งศาลให้เพื่อกราบไหว้ บนบานให้ปกปักรักษาบ้านโนนเจริญ และชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุข มาจนถึงปัจจุบัน

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู