ได้ดำเนินการลงสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหัน เพื่อปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลี ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหัน ทางทีมงานเราได้พบร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลีที่เป็นสินค้า OTOP ระดับตำบล เนื่องจากทางร้านยังขาดคุณสมบัติหลายประการ  เช่น จุดเด่นของร้านยังไม่เป็นที่สังเกตเมื่อมีรถสัญจรไปมา และรวมถึงสินค้ายังไม่รับ GMP

คณะทีมงานมีความเห็นในการลงพื้นที่ปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกและมีจุดเด่นให้กับทางร้าน ทีมงามได้ร่วมมือร่วมแรงปรับปรุงร้านให้สวยงาม และมีป้ายที่เป็นจุดเด่นหน้าร้าน จะได้เป็นจุดสังเกตอย่างเด่นชัด มีการจัดทำเพจเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามีใช้ให้เกิดประโยชน์และสะดวกยิ่งขึ้นในการจำหน่ายสินค้า ปรับเปลี่ยนแพ็คเกทเพื่อให้มีความสวยงาม ดึงดูดน่าสนใจ มีความแปลกใหม่และรสชาติยังคงเป็นเอกลักษณ์เดิมไว้

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู