ประวัติปราสาทตาเจีย/ปราสาททอง ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ

 โบราณสถานปราสาททอง/ปราสาทตาเจีย  ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท   หมู่ที่ 3  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็นซากโบราณสถานอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม มองเห็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ชัดเจน ลักษณะผังบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ  โดยเปิดเป็นช่องทางเข้าเฉพาะทางด้านหน้าหรือทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว
อ้างอิง https://sites.google.com/site/prasathtaceiyprasaththxng/
 
      ปัจจุบันได้มีการบูรณะสถานที่รวมทั้งโบราณสถานให้สวยงามด้วยโครงสร้างตามสถาปัตยกรรมโบราณ จึงทำให้โบราณสถานปราสาททองหรือปราสาทตาเจียเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการท่องเที่ยวเเละเยียมชมเชิงวัฒนธรรมเเละนวัตวิถีในสมัยโบราณ
         
เเละยังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดชื่นสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นจากธรรมชาติที่ทุกคนไม่ควรพลาด มาสัมผัสกับกลิ่นอายความงามของปราสาททอง ที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
เเละอย่าลืมเช็คอินสถานที่กันเยอะๆนะคะ เพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้กับตำบลปราสาทของพวกเราได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนไม่ควรพลาดในความงามของปราสาททองหรื่อปราสาทตาเจียนั่นเอง

อื่นๆ

เมนู