สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เเก่ เตาเผานายเจียน เตาเผาสวาย  ศาลหลวงปู่ซาน เเละยังมีสถานที่อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วัดโนนเจริญ วัดโคกใหญ่ วัดบ้านหนองเเวง

เตาเผานายเจียน

เตาเผานายเจียน เป็นเเหล่งเตาเผาโบราณหนึ่งของเเหล่งอุตสาหกรรมโบราณผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอม ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ที่สำรวจพบในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ภาชนะที่ผลิตส่วนใหญ่ของเตาเผานายเจียน มีขนาดเล็กทั้งเเบบเคลือบสีเขียวอ่อนเเละสีน้ำตาล เช่น กระปุก ตลับ โถ เเละชาม เป็นต้น

รูปแบบของเตานายเจียน เป็นเตาประทุนประเภทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ ๑๒ เมตร กว้าง ๓ เมตร แบ่งเป็นสามส่วน คือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ

เตาสวาย

เตาสวาย เป็นเเหล่งเตาเผาโบราณที่ผลิตเครื่องถ้วยเเบบศิลปะขอมระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งเเบบเคลือบสีน้ำตาลดำ เช่น ไห คนโท เเละโอ่งเป็นต้น

รูปเเบบของเตาสวาย เป็นเตาประทุนประเภทระบายความร้อน ในเเนวเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ ๑๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร เเบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ กรมศิลปากร ดำเนินการขุดเเต่งเเละบูรณะในปี พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓ เเละ ๒๕๓๔

ศาลหลวงปู่ซาน

ศาลหลวงปู่ซาน เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่นับถือของชาวโนนเจริญ จากที่กลุ่ม U2T ของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เเละสำรวจเเหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตำบลโนนเจริญ จะเห็นได้ว่าในตำบลจะมีวัดเเละมีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณวัตถุเป็นส่วนใหญ่

อื่นๆ

เมนู