ข้าพเจ้าธัญเทพ เจริญศรี ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ตัดคลิปวิดีโอเพื่อนำวิดีโอมาลง youtube เเละให้ประชาชนได้เก็บข้อมูลต่างๆของชาวบ้านมาลงในระบบ CBD แล้วยังอัพเดทข่าวสารต่างๆลงเพจเเละในสถานการณ์โควิดในปัจจุบันก็ดึขึ้นกว่า2-3เดือนก่อนหลายๆคนได้รับวัคซีนจนครบแล้วเเละยังมีคนที่ไม่ได้รับวัคซีนไม่ถึง40%ของประชากรในประเทศไทย ส่วนข้าพเจ้าได้รับวัคซีนครบแล้วเเละไม่มีอาการเเทรกซ้อนอะไร ประชากรส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมที่จะรับวัคซีน

Tags:

อื่นๆ

เมนู