มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางทัศนีย์ คุ้มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหัน เพื่อปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลี ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหัน ทางทีมงานเราได้พบร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลีที่เป็นสินค้า OTOP ระดับตำบล เนื่องจากทางร้านยังขาดคุณสมบัติหลายประการ หลักๆคือเตาสำหรับทอดกล้วย ยังไม่ได้มาตรฐาน คณะทีมงานและอาจารย์ได้เสนอแนะเตามณฑลสำหรับไว้ใช้ในกระบวนการผลิตกล้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักการทำงาน การก่อสร้าง การทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเตาตัวนี้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนถึง 40% โดยวางเป้าหมายการลดใช้ไม้ฟืนในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจลดใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 25%
หลักการทำงานคือ เตาตัวนี้ได้ถูกออกแบให้นำอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาทางช่องเติมเชื้อเพลิง และด้านล่างตะแกรงของตัวเตาเข้ามาช่วยในการเผาไหม้ และบังคับให้อากาศไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ โดยการรีดอากาศบริเวณห้องเผาไหม้ ปีกผีเสื้อ และปล่องควันตามลำดับ ลมร้อนและควันจะถูกบังคับให้ไหลวนและออกจากปล่องอย่างช้าๆ ทำให้ภายในเตาเกิดความร้อนสูง หลังจากนั้นทั้งลมร้อนและควัน จะถูกปล่อยออกด้านหลังของเตาซึ่งการออกแบบเตา จะออกแบบให้เหมาะสมกับภาชนะที่ใช้ ทำให้เกิดความร้อนสูงประหยัดเชื้อเพลิงและประหยัดเวลา

 

อื่นๆ

เมนู