เเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเเละนวัตวิถี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์     

           

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นเเหลงท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม สถานโบราณที่โด่งดังเเละเป็นที่นิยมอย่างมากที่ทุกคนต่างเเวะเวียนเข้าชมอย่างไม่ขาดสายนั่นคือ ปราสาทเขาหินพนมรุ้ง เเละโบราณสถานอีกจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์

เเละอีกหนึ่งโบราณสถานคือปราสาททองหรือปราสาทตาเจียที่ตั้งอยู่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเอง ปราสาทตั้งอยู่บริเวณข้างตลาดสดเทศบาลบ้านกรวด มีพื้นที่กว้างเเละต้นก้ามปูที่ให้ร่มเงาอีกทั้งบรรยากาศที่เเละมีสระนำบริเวณรอบปราสาท

ปัจจุบันได้มีการบูรณะโบราณสถานเเห่งนี้เเละเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปิดให้ทุกคนได้เข้าชมความงามเเละศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา

อายุสมัย

พิจารณาจากรูปสถาปัตยกรรมและศาสนสถานในบริเวณใกล้เคียง โบราณสถานปราสาทองเป็นโบราณสถานในแบบอิทธิพลศิลปะขอม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุธศตวรรษที่ 16 – 17 หรือประมาณ 1600 – 1700 ปี ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 – 7

ลักษณะปราสาท

สิ่งก่อสร้างภายในประกอบด้วย

1. ปรางค์ ลักษณะเนินโบราณสถานที่ปรากฏน่าจะเป็นปรางค์ขอมก่ออิฐ 3 องค์ วางตัวในแนวทิศเหนือใต้ที่ปรางค์องค์กลางยังมีเสากรอบประตูหินทรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

2. ซากอาคาร เป็นอาคารสร้างด้วยอิฐตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเสากรอบประตูหินทรายตั้งอยู่ แสดงให้เห็นว่าอาคารทั้งสองหลังดังกล่าวน่าจะเป็นบรรณาลัย

3. กำแพงแก้วและซุ้มประตู มีลักษณะเป็นกำแพงแก้วสร้างด้วยอิฐบนฐานกำแพงศิลาแลงมีซุ้มประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียวของปราสาททอง

4. สระน้ำ มีร่องรอยของสระน้ำรูปตัวยูล้อมอยู่เกือบรอบโบราณสถาน เว้นแต่ทางทิศตะวันออกเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อ้างอิงประวัติความเป็นมา https://sites.google.com/site/prasathtaceiyprasaththxng/

อื่นๆ

เมนู