บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : ID01โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย

อบรมการแปรรูปเเละออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเเสลงโทน เป็นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิมให้เกิดความสวยงานเเละน่าสนใจ    และนี่ก็เป็นอีกการขับเคลื่อนที่เล็งเห็นการปฏิรูปการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมในการเรียนกับการปฏิบัติจริง คุณสมบัติของต้นกก เมื่อฉีกออกเป็นเส้นเล็กๆ แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้ง จะได้เส้นกกเส้นละเอียดเล็กที่มีความเหนียวผิวสัมผัสอ่อนนุ่มและผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจากการนำเส้นกกมาทอเป็นเสื่อเพื่อใช้งานก็ได้พัฒนาต่อยอดไปสู่แนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลากหลายมากมาย

          1.ทำเป็นเสื่อสำหรับนอน สำหรับปูพื้นในห้องรับแขกแทนพรมและปูลาดตามพื้นโบสถ์ วิหาร เพื่อความสวยงาม
          2.ทำเป็นกระเป๋ารูปต่างๆ ได้หลายแบบแล้วแต่ผู้คิดประดิษฐ์แบบ เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าหิ้วของ
          3.ทำเป็นหมอน หมอนรองที่นั่ง หมอนพิง พนักเก้าอี้
          4.ทำเป็นกระสอบ เรียกว่ากระสอบกก
          5.ทำเป็นเชือกสำหรับมัดของที่ห่อแล้ว
          6. ทำเป็นกล่องเช็ดชู
          7. ทำเป็นที่ใส่ซองจดหมายในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เกิดความน่าสนใจ
   กิจกรรมนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้มากมาย มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกเเบบผลิตภัทฑ์ให้มีความเเปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้น

 

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู