ชื่อบทความ: อบรมการท่องเที่ยวและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง

ผู้เขียนบทความ: นายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์

ประเภท: นักศึกษา

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน


กิจกรรมอบรมการท่องเที่ยว

ทางทีมงานเราได้จัดอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่างย่างโดยการจัดอบรมจะเชิญวิทยากรมาพูดเกี่ยวกับวิธีการเป็นไกด์ท่องเที่ยวเเละการทำอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวพร้อมเเนะนำเเนวทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านยังไงให้คนสนใจเเละเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านนี้โดยการอบรมจะจัดเป็นสองวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอบรมเเละสามารถนำไปใช้จริงได้นอกจากนี้ทางวิทยากรยังได้มีการพาทำเเผนการท่องเที่ยวเพื่อจะได้นำไปใช้หากต้องการประกอบวิชาชีพนี้


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ในการอบรมครั้งนี้ทางทีมงานได้เชิญวิทยากรมาเพื่ออบรมในการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตรเเละเพื่อลดปัญหาผักที่ในปู๋ยเเบบเคมี ซึ่งจะเป็นการพาทีมงานเเละชาวบ้านในการทำงานนี้ นอกจากนี้ยังมีการทำปุ๋ยหมักกลับกอลหรือการใช้กองฟางในการทำปุ๋ยซึ่งเป็ฯอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในกาลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยมาใช้เเละยังทำให้ผักนั้นปลอดสารพิษอีกด้วย

 


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู