ดิฉัน นางสาวจิตติมา  พึ่งพักษ์  ทีมปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ  ประชุมกับทีมปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการแบ่งกลุ่มสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยวของตำบลเขาดินเหนือ            จากการลงสำรวจแหล่งท่องเที่ยว พบว่าตำบลเขาดินเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวหลายพื้นที่ แต่ขาดการดูแลจัดการหรือการบูรณะ เช่น ปราสาทละลมทม

และยังมีสินค้า OTOP ของตำบลอีกมากหมาย ให้เลือกซื้อและเป็นของฝาก เช่น ผ้าไหม จากกลุ่มทอผ้าไหม กระเป๋า จากกลุ่มทำกระเป๋า ตะกร้าจากเส้นพลาสติก จากกลุ่มสานตะกร้า รวมถึงกลุ่มแปรรูปอาหาร เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู