นางสาวกุลสินี สวัสดี  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 สินค้าจากวัตถุดิบของแหล่งชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  คัดสรรจากคนในพื้นที่สู่ตลาดเศรษฐกิจที่หลากหลายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพ

ภาพแสดง : ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ( ไข่เค็ม )

           เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกพืช เช่น  ต้นมันสำปะหลัง ต้นยางพารา และต้นข้าว  รายได้หลักของคนในชุมชนจึงได้จากเกษตรกรรม  แต่ด้วยพืชบางชนิดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  เกษตรกรต้องแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

 

ภาพแสดง : ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ( ข้าวออแกนิค )

            กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มผู้ผลิตและกระจายสินค้า  อาทิ ข้าวโป่ง ข้าวหมาก ไข่เค็ม ไม้กวาด บายศรี มะขามแช่อิ่ม นอกจากจะขายในตลาด ขายในร้านค้า O-Top แล้ว สินค้าบางชนิดวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำอีกด้วย  สินค้าต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นสร้างรายได้เสริมให้คนในกลุ่ม และด้วยเอกลักษณ์ของสินค้าเหล่านี้ทำให้ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

ภาพแสดง : ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ( ข้าวโป่ง )

          เจ้าหน้าที่ตำบลปราสาท ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพื่อนำเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น

 

 

วิดีโอประจำตำบลเดือนพฤศจิกายน

 

 

อื่นๆ

เมนู