ข้าพเจ้านางลำไย นุชเวช ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ หมู่ 3 ได้ทำการทอผ้าไหมผ้าชุด ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยได้รับคำสั่งซื้อมาจากพัฒนาชุมชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 ชุด โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

การทำเส้นยืน

  1. เริ่มจากการนำเส้นไหมมาลอกกาวสี
  2. นำเส้นไหมไปย้อมสีเคมีปลอดภัย โดยใช้สีชมพู จากนั้นนำเส้นไหมขึ้นตากให้แห้ง
  3. นำเส้นไหมที่แห้งแล้ว นำมากวักใส่อัก
  4. จากนั้นนำเส้นไหมที่ได้มาขึ้นเส้นยืน แล้วร้อยฟันหวี พร้อมทอ

การทำเส้นพุ่ง

  1. นำเส้นไหมมาโยกเป็นลำหมี่ แบบการโยกหมี่ร่าย จำนวน 48 ลำ 48 ขีน
  2. นำเส้นไหมใส่โฮงมัดหมี่ จากนั้นเริ่มทำการมัดหมี่โดยออกแบบเป็น “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
  3. จากนั้นนำเส้นไหมที่มัดเสร็จแล้วไปย้อมสีบานเย็น แล้วตากให้แห้ง
  4. นำเส้นไหมที่แห้งแล้วใส่โฮงมัดหมี่ แล้วแกะเชือกที่มัดออก
  5. นำเส้นไหมที่ได้มาปั่นใส่หลอด พร้อมทอ

ผ้าไหมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่ข้าพเจ้าและสมาชิกทำขึ้นได้รับการแกะลวดลาย โดยมีต้นแบบมาจากลายมัดหมี่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 061 109 0926 นางลำไย นุชเวช ประธานกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ตำบลสายตะกู

 

อื่นๆ

เมนู