มื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวเกษตรตำบลดงอีจานในเรื่องของการดูแลดิน การทำปุ๋ยหมัก การดูแลต้นกล้วย โดยมีการสอนวิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย อุปกรณ์คือ 

  1. ถังหมัก
  2. น้ำตาล ไม่ขัดสี 1 กก.
  3. ยาคูล 1 ขวด
  4. หน่อกล้วยสับ
  5. น้ำเปล่า 500 ml

วิธีการหมักง่ายๆ คือนำส่วนผสมทุกอย่างรวมกัน แล้วหมักทิ้งไว้ 7 วัน 

การจัดอบรมในครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้องในการดูแลและรักษาต้นกล้วย และดิน การจัดอบรมเป็นประโยชน์อย่างมากกับเกษตรกร

Tags:

อื่นๆ

เมนู