ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พวกเราชาวU2Tได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่มีอยู่ในชุมชน และยังช่วยหาช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์คือ1.ขายให้กับพ่อค้าคนกลางโดยไม่ผ่านโรงสี 2.ขายรูปแบบออนไนล์ ผลิตภัณฑ์ของเรามี 2 อย่างคือ 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวดอกมะขามเป็นข้าวที่คนรักสุขภาพชอบทานเพราะมีโภชนาการสูง ผลิตภัณฑ์ของเรามีชื่อว่าข้าวโนนสไลด์

ภาพกิจกรรม

สรุปคือกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชนและยังกระจายรายได้สู้ชุมชนแบบบูรณาการ

 

อื่นๆ

เมนู