ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการอบรมเรื่องการสร้างเตาเผาถ่านไร้ควัน และการทำเตาเผาในแต่ละรูปแบบซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งการเลือกใช้เตา แต่ละแบบต่างกันออกไป เช่น การเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ , การเผาเพื่อผลิตถ่านกำมัน เป็นต้น ในการอบรมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น และการอบรมได้มีการสอนการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในการใส่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

นอกจากนั้นยังมีการสอนทำถ่านอัดแท่งทั้งรูปแบบตัวดูดความชื้น และรูปแบบถ่านเพื่อจำหน่าย และยังสอนการผลิตน้ำส้มควันไม้ และน้ำด่าง เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในการจำหน่ายให้มากขึ้น และใช้ประโยนช์ได้หลายทาง ซึ้งเป้าหมายในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทำให้ชาวบ้านได้ลดรายจ่ายในการซื้อมากขึ้น

https://www.youtube.com/watch?v=MljCdMBe03c

Tags:

อื่นๆ

เมนู