ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พวกเราชาวU2Tและชาวบ้านได้หาแนวทางวางแผนอบรมพัฒนาศักยาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของประชาชนตำบลโนนเจริญ จึงได้วางแผนแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของกลุ่มนักศึกษาที่รับผิดชอบ มีฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาดการขาย ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ และพวกเราได้ร่วมกันคิดเกี่ยวกับชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิว่า ข้าวสไลด์ และยังมีข้าวดอกมะขามเป็นข้าวรักสุขภาพเพื่อที่จะจัดจำหน่วยพร้อมข้าวหอมมะลิอีกด้วย เป็นการช่วยชาวบ้านในการสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชาวบ้าน

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู