ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจรเข้มาก อำเจอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
                      ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของหัวหน้างานและงานต่างๆในอำเภอในส่วนของเดือนนี้ก็จะมีงานหลักๆที่ต้องทำคือการรายงานลงในระบบร้องเรียนการรายงานในระบบไกล่เกลี่ยและการรายงานในระบบการออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ/แหล่งอบายมุขอื่นๆในโครงการลดอบายมุขสร้างสุขให้กับสังคม รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เนื่องจากห้องสำนักงานคนขาดปลัดอำเภอจึงมอบหมายให้ดิฉันขึ้นมาทำงานในส่วนของสำนักงานในการรับหนังสือ ออกเลขเลขหนังสือส่ง เกษียณหนังสือ ทำหนังสือในส่วนของสำนักงานและศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนกับชาวบ้านที่มาร้องเรียนและในเดือนพฤศจิกายนนี้อำเภอพลับพลาชัยมีกฐินอำเภอเตรียมงานกฐินอำเภอตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของการจัดงานและกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตซึ่งจะมีการรับบริจาคโลหิตทุกๆสามเดือนเดือนพฤศจิกายนนี้ได้จัดที่โรงเรียนพลับพลาชัยพิท

อื่นๆ

เมนู