ชื่อบทความ : ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก แปลงโฉมเป็นผลิตภัณฑ์สุดเจ๋ง !
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน  อำเภอประโคนชัน  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวศรัณยา สวยรูป


          ชาวบ้านบ้านแสลงโทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน จะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย คือช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการทำสิ่งของไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม  หรือการทอเสื่อ นอกจากไว้ใช้เองแล้ว ยังเก็บไว้สำหรับมอบให้เป็นของ ที่ระลึกกับแขกที่มาเยือนอีกด้วย
       กกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายแบบหลายชนิด ชาวบ้านได้มีการปลูกต้นไว้เกือบจะทุกครัวเรือน โดยอาศัยที่ว่างในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ และนำกกที่ปลูกไว้มาทอเป็นเสื่อกกไว้ปูนอน จากทอใช้เองก็เริ่มมีการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทอเสื่อจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเดิมการทอเสื่อนั้นจะทอเสื่อแบบลายโบราณคือลายกระจับเพียงลายเดียว และลักษณะของเสื่อเป็นเสื่อผืนใหญ่
         ต้นกก เป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง แต่มีประโยชน์มากมายสามารถนำมาแปรรูปได้ เช่น เสื่อ กระเป๋า หมวก ที่ใส่ของ หมอน รองเท้า เป็นต้น ชาวบ้านในชุมชน นำมาใช้ประประโยชน์โดยการนำมาฉีกเป็นเส้นๆและนำมาตากให้แห้ง เมื่อต้นกกเเห้งแล้ว จะนำมาย้อมสีแล้วนำมาทอเป็นลวดลายตามต้องการ จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

2) เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ชุมชน

1) ตัดต้นกกที่ปลูกไว้ นำมาผ่าให้เป็นซีกเล็กๆ และนำไปตากให้แห้ง
2) ตั้งเตาไฟเพื่อผสมน้ำสีย้อมในปี๊บและตั้งไฟให้เดือด
3) นำกกตากแห้งที่แห้งแล้วใส่ลงไปในปี๊บเพื่อย้อมสีตามที่ต้องการ
4) นำกกที่ย้อมสีแล้วตากไว้ให้แห้ง
5) ขึ้นด้ายกับกี่ทอเสื่อ
6) นำกกที่ย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทอเป็นเสื่อ
7) นำเสื่อที่ทอได้ซึ่งเป็นผืนใหญ่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
                                             รูปภาพกิจกกรรม

วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู