ข้าพเจ้านางสาวสุปราณี เติม ประโคน ประเภท ประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ วันนี้จะมาเล่าการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบเชิงรุกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่กันนะค่ะ

ในพื้นที่ ตำบลสายตะกู การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เราได้ร่วมมือกันในพื้นที่ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยให้ความรู้ป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาด การเว้นระยะห่าง รวมถึงการให้ความรู้ประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกรณีผลข้างเคียงวัคซีนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วยลดความกังวลใจ

อสม.สำรวจร้านค้า ร้านชำ ร้านอาหารตามสั่ง/ ก๋วยเตี๋ยว ผู้ที่ต้องการรับวัคซีน

 

อื่นๆ

เมนู