วิธีทำกล้วยฉาบ

ข้าพเจ้า นางทัศนีย์ คุ้มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกล้วยฉาบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOPต.ทุ่งจังหัน (ของดีโนนสุวรรณ)

เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่หาง่ายในชุมชน  และยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  เราจึงคิดนำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ ที่สามารถทำกินเองได้ภายในครอบครัวและสามรถสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนในครอบครัวและชุมชนได้ ปัจจุบัน ในท้องถิ่นการทอดกล้วยฉาบเป็นจำนวนมากราคาถูก ใช้เวลาในการทำไม่นาน คนจึงหันมาใช้กล้วยน้ำว้า จึงอยากจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน มีความอร่อย และสามารถนำออกจำหน่ายหารายได้

วิธีการทำกล้วยฉาบ
1. ปอกเปลือกกล้วยน้ำหว้าดิบ ด้วยมีดปอกเปลือก (มีดคู่)
2. นำกล้วยที่ปอกเปลือกให้หมดทั้งหวี ล้าง และแช่ไว้ในน้ำสะอาดที่ผสมเกลือเล็กน้อย (เพื่อไม่ให้กล้วยมีสีดำ) ตั้งพักไว้
3. ฝานกล้วยดิบเป็นแผ่นบาง ๆ ตาม ความยาวของผล ด้วยมีดคู่ แล้วนำกล้วยที่ฝานแล้วตากแดดเพื่อให้สามารถหยิบกล้วยได้ง่าย กล้วยจะไม่ติดกัน
4. ตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมันพืชลงในกระทะ เมื่อน้ำมันร้อนพอดี มีควันลอยบ้างบางๆ ใส่กล้วยตามข้อ 3 ลงทอดในน้ำมันทันที เมื่อกล้วยลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำมัน ให้หมั่นคนและ พลิกชิ้นกล้วยกลับให้ถูกน้ำมัน เพื่อความร้อนสม่ำเสมอทั่วกันทุกชิ้น จนเหลืองดีแล้ว (อย่าเหลืองมาก เพราะกว่าจะเย็นคลายตัว กล้วยจะไหม้ มีสีดำ และมีรสขม) ตักขึ้นใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ำมัน ทำจนกระทั่งเสร็จ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู