ชื่อบทความ : เรียงร้อยเรื่องราวด้วยภาพถ่าย
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


          ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน คณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตําบลประจํา ตําบลเเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมจํานวนสามกิจกรรม  ได้เเก่ กิจกรรมนักเล่าเรื่อง  กิจกรรมเเปรรูปผลิตภัณฑ์ เเละกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยก่อนการจัดกิจกรรมได้มีการประชุมวางเเผน การดําเนินงานเเละมอบหมายหน้าที่ในด้านต่างๆ โดยผมได้รับมอบหมายได้ทําหน้าที่เป็นผู้บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายสําหรับผม เพราะเป็นครั้งเเรกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ทําให้รู้สึกกดดันไม่น้อยเพราะต้องก้าวออกมายืนปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพในมุมต่างๆตลอดการจัดกิจกรรม เเต่ทุกอย่างก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีตามที่ตั้งใจไว้ เเละในการปฏิบัติหน้าที่นี้ทําให้รู้สึกสนุกได้ก้าวผ่านความกลัว ความไม่กล้า ความไม่เคยทําให้ได้เรียนรู้ในประสบการณ์ที่เเปลกใหม่อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะด้านการถ่ายรูปให้ดียิ่งขึ้น

 

ผลงานการบันทึกภาพโดยใช้กล้องของสมาร์ทโฟน

กิจกรรมนักเล่าเรื่อง

กิจกรรมเเปรรูปผลิตภัณฑ์

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 

 

อื่นๆ

เมนู