บทความประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายชินวิวัฒน์ แก้วอุดร

ภาคนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนพวกเราผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหันได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณร้านสินค้า OTOP เนื่องจากก่อนหน้านี้บริเวณร้านสินค้าOTOPมีการทรุดโทรม พวกเราจึงลงพื้นที่ทำความสะอาดให้มีความสวยงามและมั่นคงยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นยังได้มีการลงพื้นที่สวนกล้วยถายในตำบลทุ่งจังหัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปลูกกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการปลูกกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการขยายพันธุ์กล้วย เรียนรู้เทคนิคในการเตรียมพื้นที่ปลูกกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการบำรุงกอกล้วย เรียนรู้เทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วย และเรียนรู้เทคนิคในการป้องกันรักษาโรคกล้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู