ผมจะพาทุกท่านไปชมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผมมีโอกาสได้ทำสื่อวิดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอประโคนชัย โดยในสื่อวิดิทัศน์นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดมี 4 ที่ สถานที่แรก ได้แก่
1.อุทยานอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าจำพวกนกที่อยู่ในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ที่งานส่งเสริมเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมพานักท่องเที่ยวเดินชมพื้นที่บริเวณโดยรอบๆ

       

2.ปราสาทหินเมืองต่ำ เพื่อชมสถาปัตยะกรมมขอมโบราณที่รวมลักษณะของศิลปะขอมแบบบาปวนและแบบคลังอยู่ในโบราณสถานที่แห่งนี้ โดยบริเวณรอบๆ นั้นยังมีปราสาทประกอบอีก 4 หลังและสระบาราบที่เป็นสาระเก่าแก่ขนาดใหญ่พร้อมให้ทุกท่านดื่มด่ำไปกับกลิ่นอายของอารยธรรมขอมและสัมผัสมันส์มนต์ขลังภายในปราสาท

   

3.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 9 เพื่อชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอบเศรษฐกิจพอเพียง ภายในสวนเกษตรมีการปลูกผักออแกนิก ผักไฮโดรโปนิก พืชสมุนไพรและพืชผลไม้อื่นๆ เช่น ฝรั่ง ไผ่ เป็นต้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิก โดยจะมีคุณ ศศิธร เหิมหาญและสมาชิกของกลุ่มสวนเกษตรมาเป็นวิทยากรคอยให้ความรู้กับทุกท่านและนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างเช่น น้ำพริก กล้วยฉาบ ผัดสดจากสวนมาจำหน่ายให้กับท่านที่สนใจอีกด้วย

4.วัดโคน เพื่อชมความพิเศษของวัดโคน ที่มีโบสถ์ 2 หลังโดยหลังเล็กเป็นโบสถ์เก่าแก่มีอายุ 314 ปีและสักการะพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์หลังนี้และหลังใหญ่ที่มีความงดงามตั้งอยู่เคียงคู่โบสถ์เก่าแก่ใช้เป็นสถานประกอบกิจของสงฆ์

อุปสรรคในการถ่ายสื่อวิดิทัศน์
1.อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการถ่ายทำ
2.นักแสดงยังไม่มีการชำนาญในการแสดง
3.ฟุตวิดีโอไม่เพียงพอในการตัดต่อและการแก้ไขปัญหาก็คือการไปถ่ายฟุตวิดีโอเพิ่ม


อื่นๆ

เมนู