ชื่อบทความ: การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานเเละการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์

ผู้เขียนบทความ: นายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์

ประเภท: นักศึกษา

บทความประจำเดือนธันวาคม


-การเตรียมงานก่อนการจัดกิจกรรม

    ทางทีมงานเราได้มีการทำงานเเละมีการวางแผนการจัดเตรียมงานโดยจะมีการทำเจลล้างมือเเละเเมสเพื่อไปเตรียมเเจกชาวบ้านที่มาร่วมงานนอกจากนี้ทางทีมงานได้จัดทำแผนการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพื่อเป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวเวลาที่นักท่องเที่ยวต้องการมาท่องเที่ยว


-การจัดกิจกรรมนิทรรศการ

ในวันงานทางทีมงานเราได้มีการจัดกิจกรรมออกเป็ฯ 5 ประเภท เพื่อให้ชาวบ้านนั้นสามารถเดินชมบูธงานต่างๆได้อย่างสะดวกเเละไม่ต้องสับสนโดยจะเเบ่งออกเป็นบูธดังนี้

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)

ในบูธนี้จะเป็นการจัดเเสดงการทำเสื่อกกที่ทางตำบลได้จัดทำขึ้นมา

2. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)

ในบูธนี้เป็นบูทที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเห็ดที่นำมาแปรรูปเเละวิธีการปลูกเพาะเห็ด

3.การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

เป็นบูธที่ให้ความรู้ชาวบ้านในด้านการท่องเที่ยวต่างๆทั้งด้านการจัดทำแผนการท่องเที่ยว การเรียนรู้วิธีการเป็นไกด์เเละนอกจากนี้ยังไม่การใฟ้ชาวบ้านจักทำแผนขึ้นมาอีกด้วย

4.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

ในบูธนี้จะเป็นการนำเอาเเมสเเละผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอที่ผลิตเองมานำเสนอเเก่ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมในด้านความปลอดภัยของชุมชนในสถานการโควิด

5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

บูธนี้จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำการอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเเละการทำปุ๋ยจากต้นกล้วยเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชผลให้ดียิ่งขึ้นโดยปลอดสารพิษ


-การจัดอบรมการทำการตลาดออนไลน์

ทางทีมงานเราได้มีการจัดการอบรมการทำตลาดออนไลน์โดยเชิญวิทยากรได้มาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการทำการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ขายของได้เยอะขึ้น


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู