การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวกชพร  ใจหวัง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

ในเดือนธันวาคม คณะผู้ดำเนินงานได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิจากสมาชิกในพื้นที่ตำบลโนนเจริญ เพื่อนำข้าวหอมมะลิมาตรวจสอบคุณภาพในเบื้องต้น โดยตรวจดูเกรดของข้าว ความสะอาด และสิ่งเจือจน จากนั้นก็ดำเนินการบรรจุตัวอย่างข้าว เพื่อนำไปเสนอขายให้กับร้านข้าวสารในอำเภอเมือง โดยตัวอย่างข้าวที่บรรจุจะอยู่ที่ 500 กรัม/ถุง จากนั้นได้นำส่งข้าวตัวอย่างให้ฝ่ายการตลาดต่อไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากชุมชน จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน อาทิเช่น ข้าวดอกมะขาม ข้าวหอมมะลิเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ความรู้ในการแยกระหว่างข้าวเก่าและข้าวใหม่

ข้าวเก่า ข้าวใหม่ สังเกตอย่างไร

ข้าวที่รับประทานอยู่ทุกวันเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ ทำไมข้าวชนิดเดียวกันบางครั้งหุงแล้วแข็ง บางครั้งนิ่ม กินกับอาหารนี้อร่อย กินกับอาหารนั้นไม่อร่อย ถ้าไม่สังเกตให้ดีลักษณะของข้าวเก่าและข้าวใหม่จะคล้ายคลึงกันมากแล้วจะรู้ได้อย่างไร ลองมาดูกัน

ข้าวเก่า คือข้าวที่เก็บไว้นานค้างปีหรือเก็บเกี่ยวมากกว่า 4 – 6 เดือน แล้วจึงค่อยนำมาขัดสี เมล็ดข้าวจะมีสีขาวขุ่น มีรอย แตกหักบ้างเล็กน้อย เมื่อนำไปซาวกับน้ำ น้ำจะขาวขุ่น มีรอย แตกหักจะขึ้นหม้อดี เมล็ดข้าวไม่เกาะติดกัน เพราะมียางข้าวน้อย และจะแข็งกว่าข้าวใหม่ ข้าวเก่าหุงรับประทานอาหารไทยอร่อยมาก เพราะอาหาร ไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทแกง เมื่อรับประทานคู่กับข้าวเก่าที่ แข็ง ข้าวจะไม่เละเคี้ยวมัน และเหมาะมาทำข้าวผัดหรือข้าวแซ่ เพราะเมล็ดข้าวร่วน

ข้าวเก่าหุงรับประทานอาหารไทยอร่อยมาก เพราะอาหารไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทแกง เมื่อรับประทานคู่กับข้าวเก่าที่แข็ง ข้าวจะไม่เละเคี้ยวมัน และเหมาะมาทำข้าวผัดหรือข้าวแซ่เพราะเมล็ดข้าวร่วน

ข้าวใหม่ คือข้าวที่พึ่งเก็บเกี่ยวมาไม่นานแล้วนำมาขัดสี เมล็ดข้าวจึงมีสีขาวใส จมูกข้าวยังติดกับเมล็ดข้าวอยู่บ้าง เวลานำ ไปซาว น้ำซาวข้าวจะค่อนข้างใส หุงไม่ค่อยขึ้นหม้อ เมล็ดข้าว เกาะติดกันเป็นก้อนและค่อนข้างแฉะ เพราะมียางข้าวมาก แต่มี กลิ่นหอมกว่าข้าวเก่า นิยมนำมาทำเป็นข้าวต้มหรือโจ๊ก

 

อื่นๆ

เมนู