ข้าพเจ้านางขันแก้ว ณพล ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

            จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางทีมงาน U2T  และประชาชนในชุมชนสายตะกูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น วันนี้แม่ขันแก้วจะพาทุกคนมาจัดของที่ระลึกในงานท่องเที่ยวชุมชน one day trip มาดูกันคะว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้าง

                               

อันดับแรกเลย เราต้องเตรียมตระกร้าสำหรับใส่ของที่ระลึกหรือของดีตำบลสายตะกู ซึ่งของดีตำบลที่เราได้จัดเตรียมไว้มีดังนี้ 

  1. กระเป๋าเงินผ้าไหม
  2. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  3. กล้วยฉาบ
  4. แหนมหมู
  5. น้ำยาEM จากสวนริมแดน
  6. น้ำยาอเนกประสงค์จากสวน 9-10 เศรษฐกิจพอเพียง(น้ำยาล้างจาน)

เมื่อเราหาของดีมาครบแล้ว ก็ทำการจัดลงตระกร้า ซึ่งแม่จะจัดตระกร้าที่ระลึกทั้งหมด 20 ตระกร้า เพื่อมอบให้นักท่องเที่ยวในวันนั้นและแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในตำบลสายตะกูในอนาคตอีกต่อไป 

                                           

                         

 

 

อื่นๆ

เมนู