สวัสดีค่ะพบกันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะ นึกถึงแล้วก็ใจหาย การพบกันในเดือนธันวาคม 2564
กับดิฉัน นางสาวกุลณัฐ โพธิ์แก้ว ในตำแหน่ง กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน ของเดือนสุดท้ายของโครงการนี้ ในเดือนธันวาคมนะคะ ในเดือนสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกถึงและเล่าถึงความประทับใจอุปสรรคและงานที่ทำและอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ทุกๆคนในหน่วยงาน ปลัดอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานทุกคน ที่คอยดูแลคอยช่วยสอนงานคอยให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงาน มันอาจจะมีบ้างครั้งที่งานหนักมากงานเยอะมาก และบางที่ก็เหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่อาจจะมีทัศนคติไม่ตรงกัน แต่ก็ปรับตัวจนสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแต่กว่าจะผ่านมาได้ก็สะบักสะบอมเหมือนกันนะ 555 ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ช่วยเหลืองานด้านงานปกครอง ช่วยบันทึกข้อมูลหมู่บ้านในอำเภอประโคนชัย รายงานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง การติดประกาศ การช่วยปลัดบริหารงานปกครองในการพิมพ์หนังสือราชการการออกเลขคำสั่ง และร่วมรับบริจาคสิ่งของ ในเดือนธันวาคมนี้คือเดือนสุดท้ายของโครงการ ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป อย่างที่บอกไปว่าการทำงานย่อมมีอุปสรรคเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่การปรับตัว ขอบคุณสำหรับประสบการณ์การทำงานตลอด11เดือนที่ผ่านมา  สวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู