สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน ของวันที่13-30 ธันวาคมนี้นะคะ ในเดือนนี้ดิฉันก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆงานที่หลากหลายเพราะได้ทำงานช่วยปลัดงานด้านปกครองและปลัดงาน ทำให้เราได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น ในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ได้บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนลงในระบบ บันทึกข้อมูลด้านอบายมุขฯและรายงานผลลงในระบบจากโครงการ
ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน ออกเลขหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการส่ง ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเพื่อหาข้อยุติเรื่องและรายงานยุติเรื่องให้จังหวัดทราบต่อไป ได้มีการเกษียนหนังสือ การส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยเพื่อเชิญผู้ร้องและคู่กรณีมาทำการไกล่กลี่ย ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย การเข้าร่วมฟังการไกล่เกลี่ย การบันทึกการสืบสวนสอบสวนลงในระบบ ทำให้ได้ทำได้ที่หลายหลายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว
ท้ายที่สุดนี้มีความประทับใจมากมายจากการทำงานพี่ๆที่ร่วมงาน ที่ช่วยสอนงาน ขอบคุณปลัดอำเภอทุกท่าน ขอบคุณนายอำเภอสำหรับของขวัญก่อนจบโครงการ ขอบคุณสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่ๆและปลัดทุกท่าน มีการร่วมงานกันในการทำงานความสามัคคีในการทำงานต่างๆ ขอขอบคุณประสบการณ์มากมายในการทำงานร่วมทั้งการใช้ชีวิตด้วย ขอบคุณที่ทำให้ดิฉันเติบโตขึ้น ขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา อาจารย์ประจำตำบลจรเข้มาก (ID07) ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงานการส่งมอบงาน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู