ข้าพเจ้า นางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

มีการประเมินกันว่าหญ้าเป็นพืชที่ปกคลุมผิวโลกกว่า 20% ของพืชทั้งหมดบนโลก พืชในวงศ์นี้เป็นพืชที่มีความสำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจมนุษย์ รวมไปถึง ใช้เป็นสนามหญ้า, อาหารหลักที่ปลูกทั่วโลก ดอกหญ้ามีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะปลูกหรือไม่ได้ปลูก ดอกหญ้าก็สามารถใช้ประดับตกแต่งพื้นที่ที่เราต้องการได้ และมีการนำดอกหญ้ามาเพิ่มสีสันให้ผู้คนสนใจ โดยการนำสีหลากหลายสีมาฉีดพ่นให้ดูมีสันสดใสตามที่เราต้องการ จากนั้นตากแดดให้สีแห้งก็จะได้ดอกไม้หลากสีไว้ตกแต่งอย่างสวยงาม แล้วนำมาประดับตามพื้นที่ที่เราต้องการได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู