ข้าพเจ้านายณัฏฐวัชช์ บุญสวัสดิ์ รับผิดชอบบ้านโคกกระชาย ม.7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการเก็บข้อมูล และอบรมในครั้งนี้ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการวางแผนการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน การลงทุน และรวมไปถึงการสร้างตัวตนในเฟส และการทำเพจเสนอสินค้า การวางแผนการเก็บเงิน

นอกจากนั้นประชาชนยังสามารถสร้างอาชีพจากวัตถุดิบในชุมชน และของชาวบ้านเองได้อีกด้วย นอกจากการสร้างรายได้แล้ว ยังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนที่ไม่มีรายได้ ให้มีรายได้และได้มีเงินเก็บ

Tags:

อื่นๆ

เมนู