ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการอบรมด้านการเงินทำให้ประชาชนรู้จักการวางแผนการเงิน รู้จักตลาดหุ้น และยังสามารถแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังคิดวางแผนการเก็บเงินเพื่อต่อยอดธุระกิจที่วางแผนปฏิบัติในอาชีพที่ได้เรียนรู้ไปจากโครงการ ซึ่งบางส่วนได้เริ่มทดลองการเผาถ่าน และผลิตน้ำส้มควันไม้บ้างแล้ว

จากการอบรมการขายตลาดออนไลน์ มีประชาชนสนใจที่จะเรียนรู้ด้านการขายในตลาดออนไลน์ ขายทางเว็บ และสอบถามเกี่ยวกับการขายออนไลน์ เพื่อเจาะตลาดให้ได้ตามกลุ่มเป้าหมายของสินค้า โดยทางเราได้ให้ข้อมูลไปมากพอสมควร  และพร้อมจะช่วยพัฒนาการต่อยอดสินค้าต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู