ข้าพเจ้านางสาวนัฐริกา กิติพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรม one day trip ในตำบลสายตะกู ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมด้านอาหารกลางวันให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ท่าน อาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 28 ท่าน ทางเราได้คำนึงถึงความสะอาดและการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้นเพื่อลดปัญหาของขยะให้กับชุมชน จึงได้จัดเตรียมพาชนะที่จะนำมาใส่อาหาร ด้วยการใช้ถ้วยกระดาษและถาดเหล็ก มีการจัดห่อภาชนะด้วยใบตองเพราะใบตองหาได้จากในชุมชนเพื่ออนุรักษ์แวดล้อมด้วย

      ส่วนในเรื่อง ของอาหารเราจัดทำเป็นอาหารพื้นถิ่นของตำบลสายตะกู โดยได้จัดให้คนในชุมชนมาจัดทำอาหารเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน อาหารหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่

1.ข้าวสวยสามสี

2.แกงสามนาง จะประกอบไปด้วย 1. นางนอน (ดักแด้) 2. นางหวาน 3.น้ำย่านาง

3.ตำไก่ใส่มะม่วง หรือ ป่นไก่

4.หมกหน่อไม้

5.ไข่เจียว

      อาหารเป็นอาหารที่แปลกใหม่เหมาะสำหรับในการจัดกิจกรรมเพราะเป็นอาหารที่อร่อย นักท่องเที่ยวไม่เคยได้ลอง พอลองชิมถึงกับเอ่ยปากว่าอร่อยกันเลยค่ะทุกคน ชาวตำบลสายตะกูยินต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนและขอบคุณที่ได้เดินมาท่องเที่ยวในตำบลสายตะกูกันนะคะ

 

จัดเตรียมภาชนะในอาหาร

ภาพอาหารในกิจกรรม one day trip

อื่นๆ

เมนู