ข้าพเจ้านางสาวอรทัย ลูกแก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรม one day trip ในตำบลสายตะกู ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยววัดสายโท 11

ได้มีการลงพื้นที่ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ติดธุงผะเหวด จัดบรรยากาศให้เหมือนเทศกาลงานวัด ติดตั้งป้ายที่มีเนื้อหาเกี่ยววัด เช่น ประวัติความเป็นมาของวัด ความเชื่อเกี่ยวกับ พญานาค จำนวน 2 ป้าย

ในวันงาน ได้มีการ เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของวัด ความเชื่อเกี่ยวกับ พญานาค โดยนักเล่าเรื่อง คือ นายสิรภัทร สุทธิโส จากนั้น มีการสักการะขอพรต่อองค์หลวงปู่เทพ และรับพรพร้อมประพรมน้ำมนต์โดยพระอธิการสมบัติ สุทธิโก หลังจากนั้นได้มีการถ่ายภาพรวม และมังคุดเทศน์จัดนักท่องเที่ยวขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางไปสถานที่ต่อไป

 

จากการจัดงานในวันนั้นมีปัญหาและอุปสรรคคือ

– นักท่องเที่ยวมาไม่พร้อมกันทำให้มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อย

– นักเล่าเรื่องไม่มีไมค์ประจำตัว ทำให้เรื่องที่เล่าได้ยินเฉพาะกลุ่ม จึงเป็นที่สนใจน้อย

– พื้นที่ในการสักการะมีน้อยเกินไป ทำให้นักท่องเที่ยวรอนาน

– ไม่มีผู้นำในการบูชาพระรัตนตรัย ทำให้เจ้าอาวาสไม่สามารถให้พรได้

อื่นๆ

เมนู