ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา สืบสวน ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัคมรายตำบลแบบบูรณาการ หาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้ว ให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 • ในเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าได้รับได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่ภาคสนาม ร่วมสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการผ่านมา และมีการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศณษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่กลุ่มวิชาหกิจชุมชน บ้านสายโทร 2 ใต้ ตำบลปราบาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

            การนำเสนอร่วมสรุปกิจกรรมโครงการยกระดับเศณษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้มีการนำเสนอโครงงานของแต่ละกลุ่ม ได้แก่

   1. กลุ่มข้าวกับน้ำผึ้ง
   2. กลุ่มกล้วยทอด แป้งสำเร็จ กล้วยหักมุก
   3. กลุ่มบายศรี
   4. กลุ่มข้าวหมาก
   5. กลุ่มข้าวโป่ง
   6. กลุ่มไม้กวาด

     ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นโดยประชาชนกลุ่มวิสาหกิจตำบลปราสาท และได้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการผลิตและได้นำมาเสนอในที่ประชุม กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจพัมนาบรรจุภัณฑ์ใหเแก่ชุมชน ทั้งการสำรวจที่จะจัดทำผลิตภัณ์ ตั้งแต่ความเป็นมา ราคาของผลิตภัณฑ์ การผลิตและส่งออก ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อหารายได้ให้แก่ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจ แต่ละกลุ่มได้นำเสนอโครงการผลิตภัณฑ์ของตนเองตามที่ได้รับหมอบหมายและมาเสนอในที่ประชุม เพื่อให้ทราบถึงการจัดทำและการวางแผน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของโครงงานและเป็นเดือนสุดท้ายของปี ทางทีมการตำบลปราบาท ได้มีการจัดกิจกกรมจับฉลากของขวัญปีใหม่เพื่อส่งท้ายปีเก่งต้อนรับปีใหม่  และเป็นการอำลากับทีมงาน พี่ เพื่อน น้อง และคณะทีมงานตำบลปราสาท ที่ได้ช่วยกันทำงานตามที่ได้รับหมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และสุดท้ายนี้ขอให้คณะทีมงานทุกคนทุกตำบลมีวคามสุขในวันปีใหม่ 2565

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู