ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจรเข้มาก อำเจอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมในการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมเป็นการปฏิบัติงานเดือนสุดท้ายของการทำงานก็ยังปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเหมือนเดิมการลงระบบไกล่เกลี่ย การบันทึกข้อมูลระบบอบายมุขสร้างสุขให้กับสังคมการรับฟังประชาชนที่มาร้องเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่5ธันวาคมและการจัดงานรัฐพิธีในวันที่5ธันวาคมการประชุมประจำเดือนการทำหนังสือราชการตลอดระยะเวลาในการทำงานเดือนสุดท้ายซึ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการมากพอที่เดียวได้รู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู