ID 11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

4/12/2564     นางปราณี พานทอง

  • ประเภทประชาชน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม เราชาว  U2T  ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงหน้าร้าน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนพัฒนา ดิฉันและทีมงาน ได้ช่วยกันทำความสะอาด เตรียมสถานที่   ช่วยกันทาสี ช่วยกันเตรียมชั้นวางของ เพื่อช่วยกันทำให้ เป็นจุดซื้อขายกล้วยเบรคแตก..กล้วยในสายน้ำแร่โนนสุวรรณ

อื่นๆ

เมนู