ดิฉัน รัตนาภรณ์ ยืนยิ่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ ในเดือนธันวาคม นี้ ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิในตำบลโนนเจริญ เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพในเบื้องต้น และลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน การลงพื้นที่ครั้งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องข้าวหอมมะลิ สายพันธุ์ต่างๆ เช่นเรื่องการแบ่งแยก ระหว่างข้าวเก่าและข้าวใหม่

ข้าวเก่า คือข้าวที่เก็บไว้นานค้างปีหรือเก็บเกี่ยวมากกว่า 4 – 6 เดือน แล้วจึงค่อยนำมาขัดสี เมล็ดข้าวจะมีสีขาวขุ่น มีรอย แตกหักบ้างเล็กน้อย เมื่อนำไปซาวกับน้ำ น้ำจะขาวขุ่น มีรอย แตกหักจะขึ้นหม้อดี เมล็ดข้าวไม่เกาะติดกัน เพราะมียางข้าวน้อย และจะแข็งกว่าข้าวใหม่ ข้าวเก่าหุงรับประทานอาหารไทยอร่อยมาก เพราะอาหาร ไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทแกง เมื่อรับประทานคู่กับข้าวเก่าที่ แข็ง ข้าวจะไม่เละเคี้ยวมัน และเหมาะมาทำข้าวผัดหรือข้าวแซ่ เพราะเมล็ดข้าวร่วน

ข้าวใหม่ คือข้าวที่พึ่งเก็บเกี่ยวมาไม่นานแล้วนำมาขัดสี เมล็ดข้าวจึงมีสีขาวใส จมูกข้าวยังติดกับเมล็ดข้าวอยู่บ้าง เวลานำ ไปซาว น้ำซาวข้าวจะค่อนข้างใส หุงไม่ค่อยขึ้นหม้อ เมล็ดข้าว เกาะติดกันเป็นก้อนและค่อนข้างแฉะ เพราะมียางข้าวมาก แต่มี กลิ่นหอมกว่าข้าวเก่า นิยมนำมาทำเป็นข้าวต้มหรือโจ๊ก

 

อื่นๆ

เมนู