ข้าพเจ้านางเรียม นวลคะนึงได้รับผิดชอบ หมู่7 บ้านโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการอบรมด้านการเงินทำให้ประชาชนรู้จักการวางแผนการเงิน รู้จักตลาดหุ้น และยังสามารถแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายได้ดีขึ้นทั้งเรื่องการวางแผนการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน การลงทุน และรวมไปถึงการสร้างตัวตนในเฟส และการทำเพจเสนอสินค้า การวางแผนการเก็บเงิน

นอกจากนั้นประชาชนยังสามารถสร้างอาชีพจากวัตถุดิบในชุมชน และของชาวบ้านเองได้อีกด้วย และอบรมในครั้งนี้ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการวางแผนการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน

Tags:

อื่นๆ

เมนู