1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนธันวาคมอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคมอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุชาดา ป้อมหิน  ประเภทนักศึกษา ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564  ทีมงานU2Tและคณะอาจารย์ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม และได้มีพูดคุยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน ได้แก่ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาเพื่อการเพิ่มมูลค่าและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ท้องตลาดซึ่งตำบลโนนเจริญทางชุมชนได้ทำการเกษตรเป็นหลัก คือ ข้าว ทีมงานได้นำข้าวซึ่งเป็นสินค้าและเป็นอาชีพหลักของชุมชนเพื่อสร้างจุดขายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและหาแนวทางวางแผนการอบรมพัฒนาศักยาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของชุมชนตำบลโนนเจริญ จึงได้วางแผนออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิว่า ข้าวหอมมะลิตรา “NONCHA RICES เป็นข้าวหอมมะลิ100% คัดพิเศษคุณภาพเกรด A  นุ่มกว่า หอมกว่า หุงขึ้นหม้อ ปราศจากสารเคมี ผลิตโดยชาวโนนเจริญ และยังมีข้าวดอกมะขามเป็นข้าวที่มีประโยชน์กับสุขภาพเพื่อที่จะจัดจำหน่วยพร้อมข้าวหอมมะลิอีกด้วย การจัดทำครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างแบรนในชุมชนและบรรจุภัณฑ์ให้กับชาวบ้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

รูปภาพประกอบ

        

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้วิเคราะห์ข้อมูล CBD ที่ได้มีการสำรวจมา และจัดทำสรุปข้อมูลตำบลร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพประกอบ

     

 

 

อื่นๆ

เมนู