ข้าพเจ้านางสาวสุปราณี เติมประโคน ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องในการคัดกรองงานท่องเที่ยวของตำบลสายตะกู ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการคัดกรองดังนี้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
– มีเจลแอลกอฮอล์
– มีเครื่องวัดอุณหภูมิ
– สติกเกอร์ผ่านการตรวจ

ขั้นตอนการคัดกรองนักท่องเที่ยว
1.วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน
2.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องใส่หน้ากาหอนสมัยทุกคนตลอดเวลา
3.จัดอุปกรณ์การล้างมือ

ทั้งนี้ทางเราได้ทำตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อทุกคน ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู