ชื่อบทความ  : ID01- เสริมสร้างอาชีพจากผ้าขนเก่า มาทำกระถางต้นไม้ง่ายๆ
ชื่อหมู่บ้าน  :     ตำบลแสลงโทน   อำเภอแสลงโทน  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวชลธิชา  แผนสมบูรณ์
ประเภท  :  ประชาชน

  การทำกระถางต้นไม้ จากผ้าขนหนูเก่า

           เนื่องจากตอนนี้กระแสต้นไม้กำลังเป็นที่ต้องการและคนรักในการปลูกต้นไม้ ซึ่งกระถางต้นไม้มีราคาแพงมากในท้องตลาด 1 กระถาง ตกราคากระถางละ 100-200 บาท หรือมากกว่านั้น ตามขนาดและความสวยงามซึ่งในการปลูกต้นไม้ในแต่ละครั้ง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนหลายบาทต่อจำนวนหนึ่งกระถาง โดยเฉพาะค่าต้นไม้ก็ต้องใช้จ่ายจำนวนหลายบาทแล้ว หากรวมไปถึงปุ๋ย ดิน หรือกระถาง ก็ใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนหลายบาท จึงคิดที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ในแต่ละครั้ง โดยการคิดนวัตกรรมที่ชื่อว่า กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ้าขนหนูเก่าไม่ใช้แล้ว ทิ้งไปก็กลายเป็นขยะ ไอเดียเก๋ๆเปลี่ยนผ้าขนหนูเก่าให้กลายมาเป็นกระถางต้นไม้สุดเก๋ๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง ได้กระถางต้นไม้รูปทรงแปลกและสวย ที่เหมาะกับมุมสวนมุมบ้านและเข้ากับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลาย  

วัตถุประสงค์

             1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางต้นไม้ที่แพง

             2.ได้กระถางต้นไม้ตามที่เราต้องการ

             3.มีกระถางต้นไม้ที่ไม่เหมือนใคร

             4.นำของเก่ามารีไซเคิล

             5.นำหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 วิธีทำ การทำกระถางต้นไม้ จากผ้าขนหนูเก่า

                1. ผ้าขนหนูเก่า ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ผ้าขนหนูจุ่มน้ำ 

                2. บิดน้ำออกจากผ้าขนหนูให้หมาด

                3. ปูนผสมน้ำ นำผ้าขนหนูลงไปชุบกับปูน

                4. เอาผ้าชุบน้ำปูนแล้วมากางให้ได้ทรงกระถาง

                5. รอให้แข็ง – ตากแดด

               6. จับตั้งทาสีแล้วแต่ศิลปะของแต่ละคน


 

รูปภาพกิจกรรม

                                   

                                 

                                           


 อ้างอิง

        http://www.honghongworld.com/

 

 

อื่นๆ

เมนู