ข้าพเจ้านางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย ผู้ปฎิบัติงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาทำให้คนในชุมชนบางครอบครัวขาดรายได้และบางครอบครัวก็ได้รับการปรับตัวเกี่ยวกับโควิด-19 และบางครอบครัวก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องใส่แมสเพื่อป้องกัน การที่เราได้ลงพื้นที่ไปสอบถามและเราได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกับการล้างมืออย่างถูกวิธีมี7 ขั้นตอนและวิธีการทิ้งแมสเก็บแมสลงในถังขยะและให้น้องๆได้รับการฟังและทำความเข้าใจว่าเมื่อมีการระบาดหรือเกี่ยวกับจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่เลี้ยงการทำความสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด19 ทีมีการจัดให้คนในจังหวัดไปลงการจองในไลน์ หมอพร้อม หรือการเจ้งผ่าน อสม.ในหมู่บ้านเพื่อลงชื่อทำการฉีดวัคซีนรอคิวเพื่อทำการฉีด และการที่คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันมากเพียงพอแล้ว ก็จะทำให้มีการปรับตัวในสถานการณ์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คนในชุมชนสร้างภูมิต้านทานวิธีการป้องกันตัวเอง

ทำไมเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

เมื่อคนในชุมชสร้างภูมิต้านทานแล้วและได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ก็จะทำให้ทุกคนป้องกันตัวมากยิ่งขึ้นผู้อื่นในสังคมไทยให้มีการลดการแพร่ละบาด อยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนเข้ารับการจองวัคซีนและทำการฉีดเพื่อที่ประเทศของเราจะสดใสและปราศจากโรคโควิด-19 ให้ประเทศไทยได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกยิ่งขึ้นประเทศไทยของเรานั้นจะฟื้นฟูได้นั้น คือการที่คนไทนร่สมมือกันขจัดโรคโควิด-19 ออกจากโลกของเรา ด้วย2มือของคนไทยทุกคน

Tags:

อื่นๆ

เมนู